logotelefonadres
catala
espanyol

Oclusió i ATM

L'oclusió dental pot ser definida com a la relació que tenen entre si l'arcada del maxilar superior amb la de la mandíbula, tant de manera estàtica en el seu màxim contacte com quan es produeix un moviment entre elles.

La forma en que encaixen és un sistema complexe, on totes les dents han de tenir una correcta posició i relació entre ells i amb els ossos que els subjecten, i a on la funció dels músculs i de l'articulació temporomandibular hi juguen un paper molt important.

La arcada superior (maxilar) ha de cobrir a la inferior (mandíbula), y totes les dents superiors han d'encaixar i contactar en uns punts determinats amb els inferiors. Quan les dents i els maxilars no estan correctament col.locats, existeix una maloclusió. Aquestes maloclusions poden ser produïdes per:

  • Incorrecte posició de les dents.
  • Pèrdua de les dents.
  • Manca de desenvolupament dels maxilars.

En qualsevol dels casos, això pot produïr una alteració de l'articulació de la mandíbula, el que es coneix com una disfunció de la articulació temporomandibular (ATM).

Els principals símptomes d'aques problema són:

  • apretament de les dents (es coneix com a bruxisme).
  • dolor a nivell de la própia articulació (es localitza a nivell de les oïdes), o de los músculs de la masticació (cap, mandíbula).

Aquest dolor, moltes vegades pot presentar-se a la part posterior del coll, o com a mal de cap, i es pot confondre amb problemes cervicals o visuals.

El tractament dels problemes articulars passa moltes vegades per corregir l'engranatge propi de les dents per a aconseguir una bona oclusió, mitjançant una prótesis, ortodòncia, etc.

Altres vegades el tractament consisteix en relaxar la musculatura de l'articulació mitjançant una aparells denominats plaques de relaxació muscular o fèrules de descàrrega als casos menys greus; als casos més greus, poden ser necessàries cirurgies de l'articulació.

SúriaDental Av.Ajuntament,14 938682205 Súria